Notícies i consells de seguretat

Buscar:

diferencia porta cuirassada i blindada

Les diferències entre porta blindada i cuirassada les trobem en la resistència davant d'un atac sobre la seva estructura o el bastiment, així mateix una porta cuirassada de qualitat pot oferir altres avantatges, com són la resistència al foc i un aïllament acústic i tèrmic millorat.

 

¿Quant resisteix una porta blindada?

Una porta blindada és una estructura de fusta (o d'aglomerat) amb xapes d'acer (habitualment 1 ó 2) en el seu interior. Aquesta estructura es fixa al bastiment de fusta.

La resistència de la porta blindada depèn de la qualitat de la mateixa, del bastiment i dels elements de fixació (frontisses i pany). Una porta de qualitat, ben fixada i que disposi d'un pany d'alta seguretat, tindrà uns nivells alts de resistència, però no es podrà certificar la seva resistència.

¿Quant resisteix una porta cuirassada?

Una porta cuirassada es una estructura metàl·lica (bastiment + fulla) on opcionalment s'incorporen acabats estètics (fusta, plafons,...).

La resistència d'una porta cuirassada davant d'un atac, dependrà de la qualitat dels seus elements i els mètodes de fabricació utilitzats (tipus de materials, solidesa de l'estructura,...). La qualitat del pany és determinant a l'hora de resistir aquests atacs o altres mètodes d'obertura.

Homologacions de les portes cuirassades

En el mercat podem trobar gran quantitat de portes cuirassades, però això no es necessàriament sinònim de seguretat, només una porta homologada i que hagi superat probes de resistència amb atacs reals (incloent el pany), ofereix unes garanties fiables.

Norma UNE-EN 1627: Es tracta d'una norma europea que té com a objectiu mesurar la resistència a la efracció (atac amb violència sobre l'estructura), la seva classificació es realitza en una escala de l'1 al 6. És molt important tenir en compte que aquesta norma deixa de banda la resistència del pany en els casos de manipulacions realitzades exclusivament sobre aquest, pel que la seva fiabilitat en cas de robatori pot estar allunyada de la realitat.

Certificació A2P: prestigiosa norma a nivell europeu (atorgada por el CNPP) que s'encarrega d'identificar la resistència real dels elements que conformen tant les portes cuirassades com els panys,  sotmetent-los a proves molt exigents. La resistència de l'estructura de la porta es classifica mitjançant la següents categories: BP1, BP2, BP3. Mentre que la resistència dels panys es classifica mitjançant 1, 2 ó 3 estrelles.

Atres articles

Diferència entre porta blindada i porta cuirassada

diferencia porta cuirassada i blindada

Les diferències entre porta blindada i cuirassada les trobem en la resistència davant d'un atac sobre la seva estructura o el bastiment, així mateix una porta cuirassada de qualitat pot oferir altres avantatges, com són la resistència al foc i un aïllament acústic i tèrmic millorat.

Llegeix més...

Quants pestells té un bon pany

pestillos

Un pany està format per diversos elements, els pestells son responsables de la resistència davant d'un apalancament; a la majoria de casos és més senzill manipular la clau, pel que generalment la quantitat de pestells és secundari.

Llegeix més...

Per a què serveix una alarma

placa alarma

Una alarma és una solució adient segons el tipus de vivenda o immoble, sobre tot per a llocs on no es pugui disposar de mesures de seguretat física o bé per a reforçar-les. Per a determinar la importància de tenir alarma s'han de considerar diversos factors. 

Llegeix més...

Barcelona:

Portal de l'Àngel, 36

Tel: 935 123 511

Badalona:

Sant Miquel, 38

Tel: 933 845 056

Sol·licitud d'informació

Nuestra web utiliza cookies para poder ofrecerte sus servicios. Si continúas navegando, entenderemos que consientes su uso // La nostra web utilitza cookies per a oferir-te els seus serveis. Si continues navegant, entenem que consents el seu ús. ---- Puedes obtener más información en // Pots obtindre més informació a Política de privacidad / Política de privacitat.

Acepto cookies / Accepto cookies