fbpx

1. Identitat i titular del web: Gual Seguretat, S.L. (B60739141) domicili a Sant Miquel, 38 (Badalona), en endavant L’EMPRESA, com a delegació oficial Fichet és la societat titular i propietària d’aquest web (www.fichet.cat).

2. Propietat intel·lectual: Tots els textos d’aquest web estan subjectes a drets d’autor i propietat intel·lectual, la titularitat dels quals pertany a l’empresa. Sota cap cas es transmetran o cediran aquests drets sense el consentiment previ, explícit i per escrit. Concretament, no es podrà reproduir, re-interpretar, difondre, vendre, distribuir ni utilitzar amb finalitats comercials els continguts d’aquest web. Les imatges i materials utilitzats, així com la resta de publicacions i notícies, tenen drets d’autor i propietat intel·lectual tant propis com a favor de tercers.

3. Normes d’ús: La temàtica principal d’aquest web en tot el seu conjunt és la Seguretat. Els usuaris haureu de respectar la temàtica i dinàmica del web, fent un ús adient dels serveis continguts, en especial:

3.1. No emprar-los per a realitzar activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i ordre públic.

3.2. Difondre contingut o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfica, d’apologia al terrorisme o que atempti contra els drets humans.

Ens reservem els drets d’esborrar qualsevol comentari o aportació que atempti contra les normes d’aquest web. Tampoc es permeten comentaris anònims, promocionals, insultats, o que vagin contra el bon to de la web.

En cap cas serem responsables de les opinions que els usuaris puguin tenir.

4. Protecció de dades: A aquest web es compleix la normativa vigent en matèria de protecció de dades “(Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica y demás normativa vigente)”. Tens més informació al web sobre el tractament de les teves dades i per a que coneguis la nostra política de privacitat.

5. Exclusió de responsabilitat: L’empresa no serà responsable en cap cas dels perjudicis o danys de qualsevol tipus que puguin ocasionar-se per la visita d’aquest web, ja sigui per error o omissió en els continguts o per la transmissió d’algun programa maliciós que es produeixi tot i haver pres les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho. En el cas dels enllaços a webs externs de tercers que puguin citar-se als continguts, es farà exclusivament a mode d’exemple. En cap cas s’exerceix per part nostre cap control d’aquests webs, no existint responsabilitat al respecte.

6. Política de cookies: Emprem cookies de tercers amb funcions analítiques. Tens més informació a la política de cookies del web.

7. Legislació aplicable y jurisdicció: Aquestes condicions legals s’han redactat en virtut de la llei espanyola. en cas de conflicte a la interpretació de les presents condicions, la jurisdicció competent serà els Jutjats de Barcelona.

8. Modificació del contingut de l’avís legal: Aquestes condicions podran ser modificades en qualsevol moment, atenent a l’evolució d’aquest web i dels continguts oferts dins del lloc. En aquest cas, s’informarà als usuaris de dites modificacions mitjançant avís a la pàgina principal.